Stars of Carmel

Star of  Compassion
(2018-2019)

 • S2A  黃錦婷 WONG KAM TING
 • S2B  高玥藍 KO YUET LAM JAMILA
 • S2C  陳蓁蓁 CHAN ZHEN ZHEN
 • S2C  張詠渝 CHEUNG WING YU
 • S2C  謝綽寧 TSE CHEUK NING
 • S2C  鄭仲騏 CHENG CHUNG KI
 • S2C  鍾皓晴 CHUNG HO CHING
 • S2D  黎誠謙 LAI SHING HIM
 • S3A  王煒燁 WANG WEIYE
 • S3B  李芷雯 LI ZHIWEN
 • S4B  陳家詠 CHAN KA WING
 • S4D  蔡思韻 CHOI SZE WAN
 • S5A  劉俊賢 LAU CHUN YIN 
 • S5B  顏舒琪 NGAN SHU KI
 • S5C  高家悅 KO KA YUET
 • S5C  潘彥霖 PUN YIN LAM
 • S5D  馮泳恩 FUNG WING YAN
 • S5D  關汶曦 KWAN MAN HEI
 • S5D  李穎彤 LI WING TUNG WINNIE
 • S5D  趙梓充 CHIU CHI CHUNG
 • S6A  胡兆璧 WU SIU PIK
 • S6C  朱彥樺 CHU YIN WAH
 • S6C  陳銘平 CHAN MING PING
 • S6D  趙慧怡 CHIU WAI YI
 • S6D  盧嘉慧 LO KA WAI
 • S6D  黃珈琳 WONG KA LAM KELLY
 • S6D  顏曉瑩 YEN HIU YING
 • S6D  黃子卓 WONG TSZ CHEUK

 

 

Star of Gratefulness
(2018-2019)

 • S2C  陳嘉恩 CHAN KA YAN
 • S2C  陳蓁蓁 CHAN ZHEN ZHEN
 • S2D  林銳熙 LAM YUI HEI
 • S2D  陳冠霖 CHAN KWUN LAM
 • S3A  王煒燁 WANG WEIYE
 • S3C  魏偉琳 NGAI WAI LAM
 • S4B  余思珩 YU SZE HANG
 • S4D  陳雪兒 CHAN SUET YI
 • S5C  黎錦蔚 LAI KAM WAI
 • S5C  潘彥霖 PUN YIN LAM
 • S5D  林泳婷 LIN WING TING
 • S5D  楊嘉霖 YANG KA LAM
 • S6A  胡兆璧 WU SIU PIK
 • S6C  鄭淇方 CHENG KI FONG
 • S6C  陳銘平 CHAN MING PING
 • S6D  張逸晞 CHEUNG YAT HEI
 • S6D  盧嘉慧 LO KA WAI
 • S6D  顏曉瑩 YEN HIU YING
 • S6D    CHEUNG SHING
 • S6D  黃子卓 WONG TSZ CHEUK

 

 

Star of Faithfulness
(2018-2019)

 • S2C  陳諾賢 CHAN NOK YIN LOUIS      
 • S2C  CHENG CHUNG KI   鄭仲騏
 • S2D  孔林宜 HUNG LAM YI
 • S2D  管樂晴 KOON LOK CHING
 • S2D  莫碧澄 MOK PIK CHING
 • S2D  黎誠謙 LAI SHING HIM
 • S2D  李嘉晉 LI KA CHUN
 • S2D  駱俊然 LOK CHUN YIN 
 • S2D  鄧杰烽 TANG KIT FUNG
 • S3A  李嘉瑤 LI KA YIU
 • S3A  劉宇俊 LAU YU CHUN
 • S3A  王煒燁 WANG WEIYE
 • S3C  余雅媛 YU NGA WUN
 • S3C  賴柏言 LAI PAK YIN JASON
 • S3D  黃凱琳 HUANG KAILIN 
 • S4A  王詩雅 WONG SZE NGA
 • S4A  陳展霆 CHAN CHIN TING
 • S4B  李瑋翹 LEE WAI KIU
 • S4D  陳雪兒 CHAN SUET YI
 • S4D  黃心睿 HUANG XIN RUI JOEY
 • S4D  劉柏希 LAU PAK HAY
 • S4D  王芷娸 WANG TSZ KI
 • S4D  黃金盈 WONG KAM YING
 • S4D  黃靄玲 WONG OI LING
 • S4D  林鍵達 LAM KIN TAT
 • S5B  顏舒琪 NGAN SHU KI
 • S5C  黎錦蔚 LAI KAM WAI
 • S5C  田宇森 TIN YU SUM MARCO
 • S5D  陳思穎 CHAN SZE WING
 • S5D  符雅如 FU NGA YU
 • S5D  關汶曦KWAN MAN HEI
 • S5D  魯子菁 LO CHI CHING
 • S5D  張嘉恒 CHEUNG KA HANG
 • S5D  林哲誠 LAM CHIT SHING
 • S5D  梁俊睿 LEUNG CHUN YUI
 • S6A  陳曉樺 CHAN HIU WA
 • S6B  施慧敏 SSU WAI MAN
 • S6C  鄭淇方 CHENG KI FONG
 • S6C  朱葦淇 CHU WAI KI
 • S6C  朱彥樺 CHU YIN WAH
 • S6C  李伊彤 LI YI TUNG
 • S6D  張逸晞 CHEUNG YAT HEI
 • S6D  關穎琳 KWAN WING LAM
 • S6D  盧嘉慧 LO KA WAI
 • S6D  蕭卓咏 SIU CHEUK WING
 • S6D  黃珈琳 WONG KA LAM KELLY
 • S6D  顏曉瑩 YEN HIU YING
 • S6D    CHEUNG SHING
 • S6D  黃子卓 WONG TSZ CHEUK

Star of Self-directedness
(2017-2018)

 • 2C    陳雅雯    CHAN NGA MAN
 • 2C    黃凱琳    HUANG KAILIN
 • 2C    黎翊程    LAI JOVIC
 • 2C    黃佩珊    WONG PUI SHAN
 • 2C    彭加信    PANG KA SHUN
 • 2C    戴澤司    TAI CHAK SZE
 • 2D    陳芷瑩    CHAN TSZ YING
 • 2D    魏偉琳    NGAI WAI LAM
 • 2D    魏韻彤    NGAI WAN TUNG
 • 2D    唐鈺妍    TONG YUK YIN
 • 2D    張智姸    ZHANG CHI IN
 • 2D    賴柏言    LAI PAK YIN JASON
 • 2D    彭加希    PANG KA HEI
 • 2D    施俊熙    SZE CHUN HEI
 • 3A    楊芷瑤    YEUNG TSZ YIU
 • 3B    張靖悠    CHEUNG CHING YAU YOYO
 • 3B    張明慧    CHEUNG MING WAI
 • 3C    黃寶儀    HUANG PO YEE
 • 3C    卓詩敏    ZHUO SZE MAN
 • 3D    李詩慧    LEE SZE WAI
 • 3D    吳鎧欣    NG HOI YAN
 • 3D    柯家軒    O KA HIN
 • 4B    顏舒琪    NGAN SHU KI
 • 4C    蔡曉樺    CHOI HIU WA
 • 4C    黎錦蔚    LAI KAM WAI
 • 4C    黎碧瑤    LAI PIK YIU
 • 4C    魏韻泳    NGAI WAN WING
 • 4C    曾芷楠    TSANG TZE NAM
 • 4C    鄭偉源    CHENG WAI YUEN
 • 4C    李曉峰    LEE HIU FUNG
 • 4C    鄧柏寶    TANG PAK PO
 • 4D    陳思穎    CHAN SZE WING
 • 4D    李穎彤    LI WING TUNG WINNIE
 • 4D    林泳婷    LIN WING TING
 • 4D    魯子菁    LO CHI CHING
 • 4D    盧豫    LO YU
 • 4D    王凱晴    WONG HOI CHING
 • 4D    林展鵬    LAM CHIN PANG
 • 4D    林哲誠    LAM CHIT SHING
 • 4D    楊嘉霖    YANG KA LAM
 • 5A    黃巧瑜    WONG HAU YU TIFFANY
 • 5A    胡兆璧    WU SIU PIK
 • 5A    黃煒霖    WONG WAI LAM
 • 5B    陳映彤    CHAN YING TUNG
 • 5C    陳寶怡    CHAN PO YI
 • 5C    李思瑤    LI SZE YIU
 • 5C    李伊彤    LI YI TUNG
 • 5C    柯佩芝    OR PUI CHI
 • 5C    陳銘平    CHAN MING PING
 • 5D    朱琬晴    CHU YUEN CHING
 • 5D    何穎姿    HO WING CHI
 • 5D    關穎琳    KWAN WING LAM
 • 5D    盧嘉慧    LO KA WAI
 • 5D    蕭卓咏    SIU CHEUK WING
 • 5D    溫穎彤    WAN WING TUNG
 • 5D    黃珈琳    WONG KA LAM KELLY
 • 6A    陳伊婷    CHAN YI TING
 • 6A    梁子琳    LEUNG TSZ LAM
 • 6A    黃佩詩    WONG PUI SZE
 • 6B    彭桂芳    PANG KWAI FONG
 • 6B    曾子晴    TSANG TSZ CHING
 • 6C    陳凱晴    CHAN HOI CHING
 • 6C    陳嘉惠    CHAN KA WAI
 • 6C    陳貝玲    CHEN PUI LING
 • 6C    鍾嘉慧    CHUNG KA WAI
 • 6C    劉家萍    LAU KA PING
 • 6C    楊富文    YEUNG FU MAN
 • 6D    羅慧殷    LAW WAI YAN
 • 6D    楊思銳    YANG SIRUI
   


Star of Gratefulness
(2017-2018)

 • 2C    黃佩珊    WONG PUI SHAN
 • 2C    黃逸晴    WONG YAT CHING
 • 2D    魏偉琳    NGAI WAI LAM
 • 3A    陳家詠    CHAN KA WING
 • 3A    蕭朗軒    SHIU LONG HIN
 • 3B    馬佩儀    MA PUI YEE
 • 3D    歐陽頌旻    AU YEUNG CHUNG MAN
 • 4C    黎錦蔚    LAI KAM WAI
 • 4C    羅毅駿    LAW NGAI CHUN
 • 4C    李曉峰    LEE HIU FUNG
 • 4D    陳思穎    CHAN SZE WING
 • 4D    許栢欣    HUI PAK YAN
 • 4D    關汶曦    KWAN MAN HEI
 • 4D    林泳婷    LIN WING TING
 • 5C    鄭淇方    CHENG KI FONG
 • 5C    李思瑤    LI SZE YIU
 • 5C    李伊彤    LI YI TUNG
 • 5C    陳銘平    CHAN MING PING
 • 5D    梁嘉兒    LEUNG KA YI
 • 5D    盧嘉慧    LO KA WAI
 • 5D    黃珈琳    WONG KA LAM KELLY
 • 5D    顏曉瑩    YEN HIU YING
 • 5D    張鋮    CHEUNG SHING
 • 6B    凌以敬    LING YEE KING
 • 6C    陳嘉惠    CHAN KA WAI
 • 6C    陳貝玲    CHEN PUI LING
 •  


Star of Faithfulness
(2017-2018)

 • 2A    趙振浩    ZHAO JEFFERY
 • 2C    黃逸晴    WONG YAT CHING
 • 2C    葉芯攸    YIP SUM YAU
 • 2C    余雅媛    YU NGA WUN
 • 2C    洪丞鑌    HUNG SHING PAN
 • 2D    魏偉琳    NGAI WAI LAM
 • 2D    賴柏言    LAI PAK YIN JASON
 • 2D    施俊熙    SZE CHUN HEI
 • 3B    張靖悠    CHEUNG CHING YAU YOYO
 • 3B    呂洛雅    LUI LOK NGA
 • 3B    林永健    LAM WING KIN
 • 3C    蔡思韻    CHOI SZE WAN
 • 3C    王芷娸    WANG TSZ KI
 • 3D    黃金盈    WONG KAM YING
 • 4B    顏舒琪    NGAN SHU KI
 • 4C    蔡曉樺    CHOI HIU WA
 • 4C    郭鎧瑩    KWOK HOI YING
 • 4C    黎錦蔚    LAI KAM WAI
 • 4C    潘彥霖    PUN YIN LAM
 • 4C    羅毅駿    LAW NGAI CHUN
 • 4C    李曉峰    LEE HIU FUNG
 • 4C    鄧柏寶    TANG PAK PO
 • 4D    陳思穎    CHAN SZE WING
 • 4D    許栢欣    HUI PAK YAN
 • 4D    關汶曦    KWAN MAN HEI
 • 4D    梁晞童    LEUNG HEI TUNG
 • 4D    李穎彤    LI WING TUNG WINNIE
 • 4D    林泳婷    LIN WING TING
 • 4D    張嘉恒    CHEUNG KA HANG
 • 4D    楊嘉霖    YANG KA LAM
 • 5C    陳凱樺    CHAN HOI WA
 • 5C    李伊彤    LI YI TUNG
 • 5C    余雯雅    YU MAN NGA
 • 5C    陳銘平    CHAN MING PING
 • 5D    盧嘉慧    LO KA WAI
 • 5D    蕭卓咏    SIU CHEUK WING
 • 5D    黃珈琳    WONG KA LAM KELLY
 • 5D    顏曉瑩    YEN HIU YING
 • 5D    張鋮    CHEUNG SHING
 • 6A    陳雅珉    CHAN NGA MAN
 • 6A    周芷蔚    CHOW TSZ WAI
 • 6A    潘溢成    POON YAT SHING
 • 6C    陳嘉惠    CHAN KA WAI
 • 6C    陳倩亭    CHAN SIN TING
 • 6C    朱梓晴    CHU TSZ CHING
 • 6C    馮柏殷    FUNG PAK YAN
 • 6C    葉詠婷    IP WING TING
 • 6C    劉家萍    LAU KA PING
 • 6C    劉承嗣    LAU SHING CHI
   

Star of Self-directedness
(2016-2017)

 • S2B 張靖悠 CHEUNG CHING YAU YOYO
 • S2B 李曉晴 LI HIU CHING
 • S2B 楊芷瑤 YEUNG TSZ YIU
 • S2B 陳宗培 CHAN CHUNG PUI
 • S2C 張凱嵐 CHANG HOI LAAM
 • S2C 鄧嘉琪 DENG KA KI
 • S2C 黃心睿 HUANG XIN RUI JOEY
 • S2C 許靖嵐 HUI CHING LAAM
 • S2C 李詩慧 LEE SZE WAI
 • S2C 林碧欣 LIN BIXIN
 • S2C 吳鎧欣 NG HOI YAN
 • S2C 王芷娸 WANG TSZ KI
 • S2C 黃宣螢 WONG SUEN YING
 • S2C 郭立軒 KWOK LAP HIN
 • S2D 鄭芯兒 CHENG SUM YI
 • S2D 黃寶儀 HUANG PO YEE
 • S2D 劉芷頤 LAU TSZ YEE
 • S2D 李希藍 LI HEI LAM
 • S2D 卓詩敏 ZHUO SZE MAN
 • S3B 吳綺翎 NG YEE LING
 • S3C 魏韻泳 NGAI WAN WING
 • S3C 徐蔚喬 TSUI WAI KIU
 • S3D 黎碧瑤 LAI PIK YIU
 • S3D 林泳婷 LIN WING TING
 • S3D 呂佩蓉 LUI PUI YUNG
 • S3D 柯凱恩 OR HOI YAN
 • S3D 葉潔汶 YIP KIT MAN
 • S3D 林哲誠 LAM CHIT SHING
 • S3D 梁俊睿 LEUNG CHUN YUI
 • S3D 黃至盛 WONG CHI SHING
 • S4C 陳寶怡 CHAN PO YI
 • S4C 朱葦淇 CHU WAI KI
 • S4C 李伊彤 LI YI TUNG
 • S4C 余雯雅 YU MAN NGA
 • S4C 王振鋒 WONG CHUN FUNG
 • S4D 趙慧怡 CHIU WAI YI
 • S4D 何穎姿 HO WING CHI
 • S4D 關穎琳 KWAN WING LAM
 • S4D 顏曉瑩 YEN HIU YING
 • S5A 梁子琳 LEUNG TSZ LAM
 • S5A 張倩怡 TIU SIN YI
 • S5A 謝宛庭 TSE YUEN TING
 • S5B 彭桂芳 PANG KWAI FONG
 • S5C 陳倩亭 CHAN SIN TING
 • S5C 陳貝玲 CHEN PUI LING
 • S5C 張卓霖 CHEUNG CHEUK LAM
 • S5C 劉家萍 LAU KA PING
 • S5D 楊思銳 YANG SIRUI
 • S6B 余永麒 YU WING KI ANDY
 • S6C 蔡子琦 TSOI TSZ KEI
 • S6C 黃鐘怡 WONG CHUNG YI
 • S6C 陳建朗 CHAN KIN LONG MARCO
 • S6D 張曉晴 CHEUNG HIU CHING
 • S6D 蘇頴 SO WING
 • S6D 潘子軒 POON TSZ HIN
 • S6D 葉津綱 YIP CHUN KONG
 • S6D 姚信行 YIU SHUN HANG

 

Star of Self-discipline
(2016-2017)

 • S2A 譚倩琳 TAM SIN LAM
 • S2A 余思珩 YU SZE HANG
 • S2B 張明慧 CHEUNG MING WAI
 • S2C 李詩慧 LEE SZE WAI
 • S2D 鄭芯兒 CHENG SUM YI
 • S2D 黃寶儀 HUANG PO YEE
 • S2D 劉芷頤 LAU TSZ YEE
 • S2D 李希藍 LI HEI LAM
 • S2D 林鍵達 LAM KIN TAT
 • S3C 譚凱欣 TAM HOI YAN
 • S3D 蔡曉樺 CHOI HIU WA
 • S3D 李曉峰 LEE HIU FUNG
 • S4C 鄭淇方 CHENG KI FONG
 • S4C 林子琪 LAM TSZ KI
 • S4C 李伊彤 LI YI TUNG
 • S4C 邱可蕎 YAU HO KIU
 • S4D 張逸晞 CHEUNG YAT HEI
 • S4D 趙子昕 CHIU TSZ YAN
 • S4D 何穎姿 HO WING CHI
 • S4D 關穎琳 KWAN WING LAM
 • S4D 蕭卓咏 SIU CHEUK WING
 • S4D 顏曉瑩 YEN HIU YING
 • S5A 周芷蔚 CHOW TSZ WAI
 • S5A 梁子琳 LEUNG TSZ LAM
 • S5A 黃佩詩 WONG PUI SZE
 • S5B 曾子晴 TSANG TSZ CHING
 • S5C 劉家萍 LAU KA PING
 • S5C 李嘉敏 LEE KA MAN
 • S6B 余永麒 YU WING KI ANDY
 • S6C 陳柏穎 CHAN PAK WING
 • S6C 蔡詩琳 CHOI SZE LAM
 • S6C 吳泳潼 NG WING TUNG
 • S6C 蔡子琦 TSOI TSZ KEI

 

Star of Faithfulness
(2016-2017)

 • S2A 譚倩琳 TAM SIN LAM
 • S2A 黃靄玲 WONG OI LING
 • S2A 王詩雅 WONG SZE NGA
 • S2A 余思珩 YU SZE HANG
 • S2B 李曉晴 LI HIU CHING
 • S2C 張凱嵐 CHANG HOI LAAM
 • S2C 許靖嵐 HUI CHING LAAM
 • S2C 李瑋翹 LEE WAI KIU
 • S2C 王芷娸 WANG TSZ KI
 • S2C 黃金盈 WONG KAM YING
 • S2D 李希藍 LI HEI LAM
 • S2D 卓詩敏 ZHUO SZE MAN
 • S2D 葉俊宏 YIP CHUN WANG
 • S3A 劉俊賢 LAU CHUN YIN
 • S3B 何穎芯 HO WING SUM
 • S3B 李沚蔚 LEE CHI WAI
 • S3C 李穎彤 LI WING TUNG WINNIE
 • S3C 梁博雄 LEUNG POK HUNG
 • S4B 施慧敏 SSU WAI MAN
 • S4C 陳凱樺 CHAN HOI WA
 • S4C 霍文軒 FOK MAN HIN
 • S4C 馮永棋 FUNG WING KI JOHN
 • S4C 曾慶濤 TSANG HING TO
 • S4D 顏曉瑩 YEN HIU YING
 • S4D 張鋮 CHEUNG SHING
 • S5A 周芷蔚 CHOW TSZ WAI
 • S5A 潘溢成 POON YAT SHING
 • S5B 史翊宏 SHE YIK WANG
 • S5C 莊嘉怡 CHONG KA YI
 • S5C 馮柏殷 FUNG PAK YAN
 • S5C 姜穎珊 KEUNG WING SHAN
 • S6A 鄭明輝 CHENG MING FAI
 • S6A 黃卓熙 WONG CHEUK HEI
 • S6A 翁偉添 YUNG WAI TIM
 • S6B 陳綺雯 CHAN YEE MAN
 • S6B 余永麒 YU WING KI ANDY
 • S6C 何汶僖 HO MAN HEI
 • S6C 王依琦 WONG YEE KEI
 • S6D 方炳娜 FONG PING NA
 • S6D 羅悅晴 LAW YUET CHING KRISTEN
 • S6D 劉競中 LAU KING CHUNG
 • S6D 姚信行 YIU SHUN HANG

Star of Self-directedness
(2015-2016)

 • S2A 黎碧瑤 LAI PIK YIU
 • S2B 冼慧芯 SIN WAI SUM
 • S2B 陳明彤 CHAN MING TUNG ANTONY
 • S2C 陳思穎 CHAN SZE WING
 • S2C 蔡曉樺 CHOI HIU WA
 • S2C 蔡柔錚 CHOI YAU TSANG
 • S2C 許栢欣 HUI PAK YAN
 • S2C 李穎彤 LI WING TUNG WINNIE
 • S2C 馬楚茹 MA CHO YU
 • S2C 麥茵婷 MAK STEFFI
 • S2C 張嘉恒 CHEUNG KA HANG
 • S2C 鄧柏寶 TANG PAK PO
 • S2C 黃鋕騫 WONG CHI HIN
 • S2D 符雅如 FU NGA YU
 • S2D 許惠文 HUI WAI MAN
 • S2D 黎錦蔚 LAI KAM WAI
 • S2D 梁子欣 LEUNG TSZ YAN
 • S2D 魯子菁 LO CHI CHING
 • S2D 梁俊睿 LEUNG CHUN YUI
 • S2D 董家晉 TUNG KA CHUN MICHAEL
 • S3A 陳銘平 CHAN MING PING
 • S3C 趙慧怡 CHIU WAI YI
 • S3C 朱葦淇 CHU WAI KI
 • S3C 顏曉瑩 YEN HIU YING
 • S3D 歐陽蔚妍 AU YEUNG WAI YIN
 • S3D 林子琪 LAM TSZ KI
 • S3D 盧嘉慧 LO KA WAI
 • S3D 邱可蕎 YAU HO KIU
 • S4A 周芷蔚 CHOW TSZ WAI
 • S4B 李津欣 LI CHUN YAN
 • S4C 陳貝玲 CHEN PUI LING
 • S4C 鍾嘉慧 CHUNG KA WAI
 • S4C 簡詠霖 KAN WING LAM
 • S4C 江凱琳 KONG HELEN
 • S4C 李嘉敏 LEE KA MAN
 • S4C 何啟泰 HO KAI TAI
 • S4C 楊富文 YEUNG FU MAN
 • S4D 陳湘嵐 CHAN SHEUNG LAM
 • S4D 羅慧殷 LAW WAI YAN
 • S4D 潘倬綾 POON CHEUK LING
 • S5A 陳妤童 CHAN UE TUNG
 • S5A 謝健龍 TSE KIN LUNG
 • S5B 翟鎮源 CHAK CHUN YUEN
 • S5B 余永麒 YU WING KI ANDY
 • S5C 陳柏穎 CHAN PAK WING
 • S5C 蔡詩琳 CHOI SZE LAM
 • S5C 莫曼宜 MO MAN YI
 • S5C 吳泳潼 NG WING TUNG
 • S5C 蔡子琦 TSOI TSZ KEI
 • S5C 屈家禧 WAT KA HEI
 • S5C 王依琦 WONG YEE KEI
 • S5C 陳建朗 CHAN KIN LONG MARCO
 • S5C 梁皓齊 LEUNG HO CHAI
 • S5C 莫君賢 MOK KWAN YIN
 • S5D 張曉晴 CHEUNG HIU CHING
 • S5D 方炳娜 FONG PING NA
 • S5D 羅悅晴 LAW YUET CHING KRISTEN
 • S5D 姚信行 YIU SHUN HANG
 • S6A 何綽喬 HO CHEUK KIU
 • S6A 黃達智 WONG TAT CHI
 • S6B 許詠美 HUI WING MEI
 • S6B 劉海晴 LAU HOI CHING
 • S6B 黃心怡 WONG SUM YI
 • S6B 葉倩華 YIP SIN WA
 • S6C 洪裕 HUNG YUE
 • S6C 李逸坤 LI YAT KWAN
 • S6D 鍾綽恩 CHUNG CHEUK YAN
 • S6D 劉曉容 LAU HIU YUNG
 • S6D 張智皓 CHEUNG CHI HO
 • S6D 趙宗傑 CHIU CHUNG KIT
 • S2D 柯凱恩 OR HOI YAN

 

Star of Gratefulness
(2015-2016)

 • S2A 莫若冰 MOK YEUK PING
 • S2A 顏舒琪 NGAN SHU KI
 • S2A 汪敬軒 WONG KING HIN
 • S2B 冼慧芯 SIN WAI SUM
 • S2C 高家悅 KO KA YUET
 • S2C 關汶曦 KWAN MAN HEI
 • S2C 李穎彤 LI WING TUNG WINNIE
 • S2D 關芷琪 KWAN TSZ KI
 • S2D 黎錦蔚 LAI KAM WAI
 • S3A 朱彥樺 CHU YIN WAH
 • S3A 胡兆璧 WU SIU PIK
 • S3C 趙慧怡 CHIU WAI YI
 • S3D 鄭淇方 CHENG KI FONG
 • S4A 梁子琳 LEUNG TSZ LAM
 • S4C 莫芷悅 MOK TSZ YUET
 • S4C 蔡詩濙 TSOI SZE YING
 • S4C 楊富文 YEUNG FU MAN
 • S5B 黃思雅 WONG SZE NGA
 • S5B 溫文浠 WAN MAN HEI OSCAR
 • S5C 蔡子琦 TSOI TSZ KEI
 • S5D 葉芷瑜 IP TSZ YU
 • S6B 許詠美 HUI WING MEI
 • S6B 黃心怡 WONG SUM YI
 • S6C 陳紫珊 CHAN TSZ SHAN
 • S6C 李逸坤 LI YAT KWAN
 • S6D 張智皓 CHEUNG CHI HO
 • S6D 蔡其生 CHOI KI SANG

 

Star of Decisiveness
(2015-2016)

 • S2C 蔡曉樺 CHOI HIU WA
 • S2C 蔡柔錚 CHOI YAU TSANG
 • S2C 許栢欣 HUI PAK YAN
 • S2C 李穎彤 LI WING TUNG WINNIE
 • S2D 許惠文 HUI WAI MAN
 • S2D 梁晞童 LEUNG HEI TUNG
 • S2D 黃至盛 WONG CHI SHING
 • S3C 楊景堯 YEUNG KING YIU
 • S3D 林子琪 LAM TSZ KI
 • S3D 盧嘉慧 LO KA WAI
 • S4A 陳玥雯 CHAN YUET MAN PEONY
 • S4A 周芷蔚 CHOW TSZ WAI
 • S4D 羅慧殷 LAW WAI YAN
 • S5A 鄭明輝 CHENG MING FAI
 • S5A 謝健龍 TSE KIN LUNG
 • S5B 余永麒 YU WING KI ANDY
 • S5D 蘇 頴 SO WING
 • S6B 許詠美 HUI WING MEI
 • S6B 劉海晴 LAU HOI CHING
 • S6D 張穎心 CHEUNG WING SUM

Star of Self-Discipline
(2014-2015)

 • S3C 周芷蔚 CHOW TSZ WAI
 • S3B 方銘賢 FONG MING YIN
 • S3B 劉芊穎 LAU CHIN WING
 • S3D 陳嘉惠 CHAN KA WAI
 • S3D 羅慧殷 LAW WAI YAN
 • S4B 黃文君 WONG MAN KWAN
 • S4C 陳柏穎 CHAN PAK WING
 • S4C 蔡詩琳 CHOI SZE LAM
 • S4C 黃鐘怡 WONG CHUNG YI
 • S5B 許詠美 HUI WING MEI
 • S5B 葉倩華 YIP SIN WA
 • S5C 馮海欣 FUNG HOI YAN JANICE
 • S5D 林雯薏 LAM MAN YI
 • S5D 麥欣婷 MAK YAN TING
 • S6A 陳俊錡 CHAN CHUN KEI
 • S6B 李家萱 LI KA HUEN
 • S6B 連希琳 LIN HEI LAM
 • S6C 何盈僖 HO YING HEI
 • S6C 郭春卿 KWOK CHUN HING
 • S6C 郭穎棋 KWOK WING KI
 • S6C 葉偲偲 YIP SEE SEE
 • S6E 許卓寧 HUI CHEUK NING
 • S6E 洪嘉欣 HUNG KA YAN

 

Star of Self-Directedness
(2014-2015)

 • S2C 歐陽蔚妍 AU YEUNG WAI YIN
 • S2C 鄭淇方 CHENG KI FONG
 • S2D 霍文軒 FOK MAN HIN
 • S2D 趙子昕 CHIU TSZ YAN
 • S2D 陳樂怡 CHAN LOK YI JOYCE
 • S2C 李伊彤 LI YI TUNG
 • S2C 盧嘉慧 LO KA WAI
 • S2D 陸嘉姸 LUK KA YIN
 • S2D 葉凱琳 YIP HOI LAM
 • S2D 蕭卓咏 SIU CHEUK WING
 • S3C 朱梓晴 CHU TSZ CHING
 • S3B 陳貝玲 CHEN PUI LING
 • S3B 劉承嗣 LAU SHING CHI
 • S3B 楊富文 YEUNG FU MAN
 • S3D 陳湘嵐 CHAN SHEUNG LAM
 • S3D 李巧詩 LI HAU SZE
 • S3D 李凱琳 LI HOI LAM
 • S3D 莫芷悅 MOK TSZ YUET
 • S3D 霍韋廷 FOK KELVIN WAI TING
 • S3D 許曉傑 HUI HIU KIT
 • S3D 黃耀安 WONG YIU ON
 • S4C 李浩龍 LI HO LUNG
 • S5A 黃達智 WONG TAT CHI
 • S5B 許詠美 HUI WING MEI
 • S5B 黃心怡 WONG SUM YI
 • S5C 李逸坤 LI YI KUN
 • S5D 張穎心 CHEUNG WING SUM
 • S5D 鍾綽恩 CHUNG CHEUK YAN
 • S5D 趙宗傑 CHIU CHUNG KIT
 • S6A 陳浩翔 CHAN HO CHEUNG
 • S6C 陳浣蓉 CHAN YUEN YUNG
 • S6C 梁嘉琦 LEUNG KA KEI
 • S6C 李永鍵 LEE WING KIN
 • S6C 謝進浩 TSE CHUN HO
 • S6D 甘慧芝 KAM WAI CHI
 • S6D 賴倩萍 LAI SIN PING
 • S6D 梁可怡 LEUNG HO YI
 • S6D 麥綽瑤 MAK LOIS
 • S6D 王琦琦 WONG KEI KEI
 • S6E 何宛珊 HO UEN SHAN
 • S6E 袁咏詩 YUEN WING SZE
 • S6E 李諾峰 LEE NOK FUNG

 

Star of Compassion
(2014-2015)

 • S2C 鄭淇方 CHENG KI FONG
 • S2D 凌雨楓 LING YU FUNG
 • S2C 盧嘉慧 LO KA WAI
 • S2D 葉凱琳 YIP HOI LAM
 • S3B 張卓蓉 CHEUNG CHEUK YUNG
 • S3A 梁子琳 LEUNG TSZ LAM
 • S3B 馬子柔 MA TSZ YAU
 • S3D 莊嘉怡 CHONG KA YI
 • S4C 蕭琬澄 SIU YUEN CHING
 • S4C 王依琦 WONG YEE KEI
 • S4C 李文詠 LEE MAN WING
 • S5B 許詠美 HUI WING MEI
 • S6A 陳芷呈 CHAN TSZ CHING
 • S6A 謝婉貞 TSE YUEN CHING
 • S6A 梁晉源 LEUNG CHUN YUEN
 • S6B 連希琳 LIN HEI LAM
 • S6C 余思靜 YU SZE CHING
 • S6D 陳珈霖 CHAN KA LAM
 • S6D 何海瀅 HO HOI YING

Star of Self-Discipline
(2013-2014)

 • S1B 劉芊穎 LAU CHIN WING
 • S1D 鍾嘉慧 CHUNG KA WAI
 • S1D 羅慧殷 LAW WAI YAN
 • S1D 李巧詩 LI HAU SZE
 • S2A 王馨怡 WONG HING YI
 • S2B 蔡詩琳 CHOI SZE LAM
 • S2B 吳泳潼 NG WING TUNG
 • S2D 潘子軒 POON TSZ HIN
 • S3B 馮海欣 FUNG HOI YAN JANICE
 • S3B 李逸坤 LI YI KUN
 • S3C 葉倩華 YIP SIN WA
 • S3D 鄭曉慧 CHEUNG HIU WAI
 • S3D 劉曉容 LAU HIU YUNG
 • S3D 麥欣婷 MAK YAN TING
 • S4D 李韵冰 LEE WAN PING
 • S4D 黃霈瀅 WONG PUI YING
 • S4E 洪嘉敏 HUNG KA MAN
 • S5A 黃希彪 WONG HEI PIU
 • S5C 楊治城 YEUNG CHI SHING
 • S5D 伍倩雅 NG SIN NGA
 • S5D 黃凱晴 WONG HOI CHING
 • S5E 陳潔瑩 CHAN KIT YING
 • S5E 趙曉欣 CHIU HIU YAN
 • S5E 蔡子盈 TSOI TSZ YING
 • S5E 黃葆汶 WONG PO MAN
 • S5E 駱至健 LOK CHI KIN
 • S5E 彭浩謙 PANG HO HIM

 

Star of Self-Directedness
(2013-2014)

 • S1A 馮穎頤 FUNG WING YEE
 • S1A 劉承嗣 LAU SHING CHI
 • S1B 張卓霖 CHEUNG CHEUK LAM
 • S1B 劉芊穎 LAU CHIN WING
 • S1C 何文洵 HO MAN SHUN
 • S1C 崔秀媛 TSUI SAU WUN
 • S1C 姚敏瑜 YIU MAN YU
 • S1D 陳貝玲 CHEN PUI LING
 • S1D 莊嘉怡 CHONG KA YI
 • S2A 李紅潔 LEE HUNG KIT
 • S2A 盧曉曈 LO HIU TUNG
 • S2A 黃思雅 WONG SZE NGA
 • S2B 陳柏穎 CHAN PAK WING
 • S2B 蔡詩琳 CHOI SZE LAM
 • S2B 吳泳潼 NG WING TUNG
 • S2B 姚信行 YIU SHUN HANG
 • S2D 方芷樂 FONG TSZ LOK
 • S2D 黃鐘怡 WONG CHUNG YI
 • S3A 唐穎心 TONG WING SUM
 • S3A 黃達智 WONG TAT CHI
 • S3B 馮海欣 FUNG HOI YAN JANICE
 • S3B 黃心怡 WONG SUM YI
 • S3B 李逸坤 LI YI KUN
 • S3C 梁書瑋 LEUNG SHU WAI
 • S3D 林欣儀 LAM YAN YEE
 • S3D 劉曉容 LAU HIU YUNG
 • S4A 蔡韻煦 CHOI WAN HUI
 • S4A 陳俊錡 CHAN CHUN KEI
 • S4C 梁穎兒 LEUNG WING YI
 • S4C 陳家昌 CHAN KA CHEONG
 • S4D 蔡梓瑩 CHOI TSZ YING
 • S4D 王琦琦 WONG KEI KEI
 • S5A 張海琳 CHEUNG HOI LAM
 • S5A 黃希彪 WONG HEI PIU
 • S5C 劉美芳 LAU MEI FONG
 • S5C 周鉉淦 CHOW IN KAM
 • S5C 梁文楓 LEUNG MAN FUNG
 • S5D 莫芷頌 MOK TSZ CHUNG
 • S5D 蕭曉晴 SIU HIU CHING
 • S5E 洪梓軒 HUNG TSZ HIN NICHOLAS
 • S5E 彭浩謙 PANG HO HIM
 • S5E 楊英立 YEUNG YING LAP
 • S5E 曾卓媛 TSANG CHEUK WUN CLARE

 

Star of Faithfulness
(2013-2014)

 • S1A 方銘賢 FONG MING YIN
 • S1B 黎瑋俊 LAI WAI CHUN
 • S1C 何惠婷 HO WAI TING
 • S1D 陳蒨渝 CHAN SIN YU
 • S2A 黃斯嫻 HUANG SIXIAN
 • S2A 周逸維 CHAU YAT WAI
 • S2B 宋凱淋 SUNG HOI LIN
 • S2C 黃文君 WONG MAN KWAN
 • S2D 楊浚彥 YEUNG TSUN YIN
 • S3A 鍾浩良 CHUNG HO LEUNG
 • S3B 鍾綽恩 CHUNG CHEUK YAN
 • S3B 馮海欣 FUNG HOI YAN JANICE
 • S3B 葉穎怡 YIP WIG YI
 • S3D 鄭曉慧 CHEUNG HIU WAI
 • S3D 許靖彤 HUI CHING TUNG
 • S3D 蔡其生 CHOI KI SANG
 • S4A 陳芷呈 CHAN TSZ CHING
 • S4A 謝婉貞 TSE YUEN CHING
 • S4A 麥仲盛 MAK CHUNG SHING
 • S4B 連希琳 LIN HEI LAM
 • S4B 盧珮瑜 LO PUI YU
 • S4C 陳浣蓉 CHAN YUEN YUNG
 • S4C 余思靜 YU SZE CHING
 • S5A 黃希彪 WONG HEI PIU
 • S5B 鍾詠琪 CHUNG WING KI
 • S5C 郭咏冰 KWOK WING BING
 • S5D 張靜宜 CHEUNG CHING YI
 • S5D 郭雅晴 KWOK NGA CHING
 • S5E 陳欣玲 CHAN YAN LING

Star of Gratefulness
(2012-2013)

 • S1B 陳銘欣 CHAN MING YAN
 • S1B 徐澤琳 CHUI CHAK LAM
 • S1D 黃思雅 WONG SZE NGA
 • S1D 梁皓齊 LEUNG HO CHAI
 • S2B 馮海欣 FUNG HOI YAN JANICE
 • S2D 鄭曉慧 CHEUNG HIU WAI
 • S2D 黎浩然 LAI HO YIN
 • S3B 梁嘉儀 LEUNG KA YEE
 • S3C 連希琳 LIN HEI LAM
 • S3E 陳浣蓉 CHAN YUK KWAN
 • S4A 陳仲琳 CHAN CHUNG LAM
 • S4A 張海琳 CHEUNG HOI LAM
 • S4A 江芷穎 KONG TSZ WING
 • S4A 林健如 LAM KIN YU
 • S4B 程思嘉 CHING SZE KA CATHERINE
 • S4B 樊雅雯 FAN NGA MAN
 • S4B 黃婉雯 WONG YUEN MAN
 • S4B 吳明愛 NG MING OI
 • S4C 陳韻而 CHAN WAN YEE
 • S4C 郭咏冰 KWOK WING BING
 • S4D 黃永儀 WONG WING YEE
 • S4E 陳慧琳 CHAN WAI LAM
 • S4E 陳欣玲 CHAN YAN LING
 • S4E 趙曉欣 CHIU HIU YAN
 • S4E 黃葆汶 WONG PO MAN
 • S5A 賴曉君 LAI HIU KWAN
 • S5A 鄧倩如 TANG SIN YU
 • S5B 高梓君 KO TSZ KWAN
 • S5B 李鳳如 LI FUNG YU
 • S5B 蕭曉晴 SIU HIU CHING
 • S5B 葉映云 YIP YING WAN
 • S5C 馬詠珊 MA WING SHAN
 • S5C 葉 倩 YIP SIN
 • S5D 陳艷貴 CHAN YIM KWAI
 • S5D 趙雅恩 CHIU NGA YAN
 • S5D 凌 琳 LING LAM
 • S5D 黃碧珠 WONG PIK CHU
 • S5E 陳慧儀 CHAN WAI YEE
 • S5E 陳穎棻 CHAN WING FAN

 

Star of Self-Directedness
(2012-2013)

 • S1A 陳柏穎 CHAN PAK WING
 • S1A 方炳娜 FONG PING NA
 • S1A 吳泳潼 NG WING TUNG
 • S1A 潘子軒 POON TSZ HIN
 • S1B 王依琦 WONG YEE KEI
 • S1C 張 識 CHEUNG SIK
 • S1C 蔡詩琳 CHOI SZE LAM
 • S1C 李紅潔 LEE HUNG KIT
 • S1C 李若盈 LI YEUK YING
 • S1D 張曉晴 CHEUNG HIU CHING
 • S1D 蔡子琦 TSOI TSZ KEI
 • S1D 屈家禧 WAT KA HEI
 • S1D 姚信行 YIU SHUN HANG
 • S2A 林雯薏 LAM MAN YI
 • S2B 馮海欣 FUNG HOI YAN JANICE
 • S2B 莫婉薇 MOK YUEN MEI WINNIE
 • S2B 伍穎賢 NG WING YIN
 • S2D 劉曉容 LAU HIU YUNG
 • S2D 蔡其生 CHOI KI SANG
 • S2D 梁俊揮 LEUNG CHUN FAI
 • S3B 洪嘉敏 HUNG KA MAN
 • S3C 蔡韻煦 CHOI WAN HUI
 • S3C 連希琳 LIN HEI LAM
 • S3D 譚鴻欣 TAM HUNG YAN
 • S3D 袁咏詩 YUEN WING SZE
 • S3E 羅靜雯 LAW CHING MAN
 • S3E 余思靜 YU SZE CHING
 • S4A 黃希彪 WONG HEI PIU
 • S4C 劉美芳 LAU MEI FONG
 • S4C 梁文楓 LEUNG MAN FUNG
 • S4D 莫芷頌 MOK TSZ CHUNG
 • S4E 鍾詠恩 CHUNG WING YAN
 • S4E 潘凱瑩 POON HOI YING
 • S4E 譚曉欣 TAM HIU YAN
 • S4E 蔡子盈 TSOI TSZ YING
 • S4E 黃銘浚 WONG MING TSUN
 • S5B 李鳳如 LI FUNG YU
 • S5B 葉映云 YIP YING WAN
 • S5B 黃穎權 WONG WING KUEN
 • S5C 姚家楹 YIU KA YING
 • S5D 林嘉慧 LAM KA WAI
 • S5D 黃碧珠 WONG PIK CHU
 • S5E 朱秀蓉 CHU SAU YUNG
 • S5E 駱廣益 LOK KWONG YIK
 • S5E 馬晉傑 MA CHUN KIT