2017-2018

Mathematics, Science & Technology Competition Awards

 

International Robotic Olympiad 2017

Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition Champion

S2 NG HOI YAN S2 TSANG WAI LAAM S2 POON CHEUK HEI

 

Hand Generator Robot Four-oar Rowing Boat Competition 1st Runner-up

S3 LAU CHUN YIN S3 CHONG HIU HEI S4 TSANG HING TO

 

Hand Generator Robot Four-oar Rowing Boat Competition 3rd Runner-up

S3 NGAI NOK YIN S3 SUEN MAN CHIT S4 CHAN KA MING

 

Servo Motor  Interchange Centre of Gravity Two legs Robot Short Distance Run Competition 2nd Runner-up

S4 TSANG HING TO S4 LAU CHEUK HIN S4 CHEUNG SHING

 

Humanoid Performance (Dance) Competition 1st Runner-up

S6 CHENG WONG KWAN S6 CHEUNG HIU CHING S6 YIU CHAK LAM

 

Servo Motor Robot Appearance Design Competition 1st Runner-up

S6 CHENG WONG KWAN S6 CHEUNG HIU CHING S6 YIU CHAK LAM

 

Environmental Protection-Sea Surface Sweeper Robot Game 3rd Runner-up

S3 NGAI NOK YIN S4 SO HUNG HIN S4 CHEUNG SHING

 

Water Polo Robot Game 2nd Runner-up

S6 CHENG WONG KWAN S6 CHEUNG HIU CHING S6 YIU CHAK LAM

 

Robot Dragon Boat Replay Race Champion

S4 LEUNG TSUN SUM S4 TSANG HING TO

 

Robot Dragon Boat Replay Race 1st Runner-up

S4 LEE SHI SHING S4 SO HUNG HIN

 

Land And Water Robot Obstacle Avoidance Competition 1st Runner-up

S6 CHEUNG HIU CHING S4 MAK MING HEI

 

Land And Water Robot Obstacle Avoidance Competition 2nd Runner-up

S4 LAU CHEUK HIN

 

Servo Motor Multi-leg Robot Short Distance Run Competition Champion

S6 CHEUNG HIU CHING S6 CHENG WONG KWAN S4 LEUNG TSUN SUM
S6 YIU CHAK LAM S3 CHONG HIU HEI    

 

Servo Motor Multi-leg Robot Short Distance Run Competition 1st Runner-up

S3 LAU CHUN YIN

 

Wireless Control Servo Motor Robot Four-Oar Rowing Boat Obstacle Avoidance Competition Champion

S6 CHEUNG HIU CHING S6 CHENG WONG KWAN S4 CHEUNG SHING
S6 YIU CHAK LAM S3 NGAI NOK YIN    

 

Wireless Control Servo Motor Robot Four-Oar Rowing Boat Obstacle Avoidance Competition 2nd Runner-up

S4 SO HUNG HIN

 

Multi-motor Robot Appearance Design Competition 3rd Runner-up

S4 TSANG HING TO S4 SO HUNG HIN S4 NG CHEUK KWAN
S4 LEUNG TSUN SUM        

 

Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game 1st Runner-up

S6 CHEUNG HIU CHING S4 LAU CHEUK HIN S4 TSANG HING TO
S4 SO HUNG HIN        

 

Wired Control Robot Fish Obstacle Avoidance Competition 2nd Runner-up

S6 CHEUNG HIU CHING S6 CHENG WONG KWAN S3 LAU CHUN YIN
S6 YIU CHAK LAM        

 

Wired Control Robot Fish Obstacle Avoidance Competition 3rd Runner-up

S3 CHONG HIU HEI S4 LEE SHI SHING S4 SO HUNG HIN

 

Wireless Control Servo Motor Robot Fish Obstacle Avoidance Competition 2nd Runner-up

S6 CHEUNG HIU CHING S3 CHONG HIU HEI

 

Wireless Control Servo Motor Robot Fish Obstacle Avoidance Competition 3rd Runner-up

S4 TUNG CHUEN YUET S4 NG CHEUK KWAN S3 LAU CHUN YIN
S4 CHAN KA MING        

 

Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition 2nd Runner-up

S3 CHONG HIU HEI S4 LEUNG TSUN SUM

 

Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition 3rd Runner-up 

S2 TSANG WAI LAAM S2 NG HOI YAN S4 LEE SHI SHING
S2 POON CHEUK HEI        

 

Wireless Control Servo Motor Yellow Robot Duck Obstacle Avoidance Competition 2nd Runner-up

S4 LEUNG TSUN SUM

 

Wireless Control Servo Motor Yellow Robot Duck Obstacle Avoidance Competition 3rd Runner-up

S3 SUEN MAN CHIT S4 CHEUNG SHING S4 MAK MING HEI

Australian National Chemistry Quiz 2017

Credit

S5 CHONG KA YI S5 CHAN SHEUNG LAM S5 FOK KELVIN WAI TING
S6 SO WING S6 WAT KA HEI    

 

Distinction

S5 CHEUNG CHEUK LAM S5 LI HOI LAM S5 TSUI SAU WUN
S5 YEUNG FU MAN S6 YIU SHUN HANG S6 LAM PUI YAN
S6 FONG PING NA S6 TO WAI LAM S6 CHOI SZE LAM

 

High Distinction

S5 CHU TSUN HIM S6 LAM CHUN SAN S6 LAM YU HIM

 

Class Excellence

S5 HUI HIU KIT S6 CHAN PAK WING S6 CHEUNG LING

International Junior Science Olympiad (IJSO) 2018 - Hong Kong Screening

Individual Award (2nd Honour)

S3 LAW WAN HEI

 

Individual Award (3rd Honour)

S3 LAM CHIU FAI

英才盃 - STEM教育挑戰賽2017

微震機械三項鐡人賽入圍奬

S3 YANG KA LAM S3 NG YEUNG SHING S3 SUEN MAN CHIT
S4 CHAN KA MING S4 TSANG HING TO S3 CHOW YEE HIN
S3 LAM CHIU FAI S4 LAU CHEUK HIN S4 CHEUNG SHING

 

微震機械乒團爬山競技賽一等奬

S3 YANG KA LAM S3 NG YEUNG SHING S3 SUEN MAN CHIT
S4 CHAN KA MING S4 TSANG HING TO S3 CHOW YEE HIN
S3 LAM CHIU FAI S4 LAU CHEUK HIN S4 CHEUNG SHING
S4 LEUNG TSUN SUM        

“Our Glamorous Victoria Harbour”Hong Kong Secondary Schools 3D Printing Design Competition

Bronze Award

S4 LEUNG TSUN SUM

 

Guinness World Record 

S3 CHONG HIU HEI S3 SUEN MAN CHIT S4 MAK MING HEI
S4 CHEUNG SHING S4 LEUNG TSUN SUM    

 

Merit Award 

S3 CHONG HIU HEI

 

Merit Award with Congratulations of Judges

S4 MAK MING HEI S4 CHEUNG SHING